Otázky a odpovědi soutěžících

Zde můžete stáhnout

16_H55_OTAZKY_ODPOVEDI_QUESTIONS_ANSWERS

17_H55_STITOVA_ZED_SUPPORTING_WALL

Dotazy k předmětu soutěže, které zodpovídá vyhlašovatel , budou zodpovězeny do 4 pracovních dnů od lhůty pro podání dotazů uveřejněním na této stránce, odpovědí nebudou posílané poštou.

Dotazy k předmětu soutěže, které zodpovídá porota , budou zodpovězeny do 10 pracovních dnů od lhůty pro podání dotazů uveřejněním na této stránce, odpovědí nebudou posílané poštou.