Ocenění

1. cena Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Aleš Břečka - Brno, Kolín / Česká republika -návrh č. 13 Porota ocenila přehledné dispoziční a hmotové řešení, které vtipně navazuje na původní parcelaci místa. Vnitřní uspořádání s plynule navazujícími prostory knihovny, kavárny a víceúčelového sálu umožňuje optimální návaznost i vhodný vizuální kontakt mezi těmito prostory navzájem i kontakt a aktivaci přilehlých venkovních prostor. Výtvarné pojetí je kultivované, i když poněkud schematické. Úprava venkovních prostor je jednoduchá a pádná a spolu s hmotovým řešením vhodně doplňuje místo i přiměřeně akcentuje přístup ke kostelu i do zahrady. Porota vnímá jako určitý nedostatek projektu jeho ne zcela zřejmé, zároveň však výtvarně silně exponované konstrukční řešení a doporučuje návrh v tomto smyslu zjednodušit. Z hlediska udržitelnosti porota oceňuje, že se jedná o jeden z mála návrhu, který pracoval s víceúčelovým sálem jako sezonním prostorem, čímž lez dosáhnout podstatných investičních úspor. Pochybnosti byly vysloveny o řešení fasád ve smyslu poměru prosklených a plných ploch.

1. cena Ing. arch. Zbyněk Ryška, Ing. arch. Aleš Břečka – Brno, Kolín / Česká republika -návrh č. 13
Porota ocenila přehledné dispoziční a hmotové řešení, které vtipně navazuje na původní parcelaci místa. Vnitřní uspořádání s plynule navazujícími prostory knihovny, kavárny a víceúčelového sálu umožňuje optimální návaznost i vhodný vizuální kontakt mezi těmito prostory navzájem i kontakt a aktivaci přilehlých venkovních prostor. Výtvarné pojetí je kultivované, i když poněkud schematické. Úprava venkovních prostor je jednoduchá a pádná a spolu s hmotovým řešením vhodně doplňuje místo i přiměřeně akcentuje přístup ke kostelu i do zahrady.
Porota vnímá jako určitý nedostatek projektu jeho ne zcela zřejmé, zároveň však výtvarně silně exponované konstrukční řešení a doporučuje návrh v tomto smyslu zjednodušit. Z hlediska udržitelnosti porota oceňuje, že se jedná o jeden z mála návrhu, který pracoval s víceúčelovým sálem jako sezonním prostorem, čímž lez dosáhnout podstatných investičních úspor. Pochybnosti byly vysloveny o řešení fasád ve smyslu poměru prosklených a plných ploch.

 

 

 

2. cena - x architekten - Arch. Dipl.-Ing. Bettina Brunner, Arch. Dipl.-Ing. Rainer Kašik, Ing. arch. Táňa Sojáková, Dipl.-Ing. Korbinian Lechner - Vídeň / Rakousko - návrh č. 23 Nový objekt komunitního centra sleduje původní zástavbu jak urbanisticky, tak hmotově. Zachovává uliční čáru a těžištěm se stává prostor mezi kostelní zdí a objektem samotným, ze kterého se vstupuje do kostela, zahrady i komunitního centra. Porota kladně hodnotí jednoduchý objem a otevřený parter volně kopírující terén. Provozní řešení je jednoduché, až utilitární. Nedostatečné je propojení knihovny s kavárnou. Diskutabilní je rovněž použití lamel na fasádě a přesah na jižní straně objektu.

2. cena – x architekten – Arch. Dipl.-Ing. Bettina Brunner, Arch. Dipl.-Ing. Rainer Kašik, Ing. arch. Táňa Sojáková, Dipl.-Ing. Korbinian Lechner – Vídeň / Rakousko – návrh č. 23
Nový objekt komunitního centra sleduje původní zástavbu jak urbanisticky, tak hmotově. Zachovává uliční čáru a těžištěm se stává prostor mezi kostelní zdí a objektem samotným, ze kterého se vstupuje do kostela, zahrady i komunitního centra.
Porota kladně hodnotí jednoduchý objem a otevřený parter volně kopírující terén. Provozní řešení je jednoduché, až utilitární. Nedostatečné je propojení knihovny s kavárnou. Diskutabilní je rovněž použití lamel na fasádě a přesah na jižní straně objektu.

 

 

 

3. cena - Petr Synovec, Martin Josek, Jakub Sládeček, Eduard Sojka - Praha / Česká republika - návrh č. 54 Všechny důležité body návrhu se nacházejí na správných místech, lépe než u jiných účastníků. To je možná důvod proč byl tento projekt částí poroty od začátku hodnocení favorizován. Dalším důvodem je samozřejmě velmi srozumitelný architektonický jazyk. V rozporu s vnější jednoduchostí a srozumitelností je vnitřní rozvrh. Jako velmi problematické se jeví situování dvou pater knihovny nad víceúčelový sál, bez jakékoli střední podpory v nejnižším podlaží. Část poroty rovněž nechápe, proč poměrně bohaté prostorové proměny uvnitř nejsou patrné při pohledu zvenku. Srozumitelnost architektury se pak jeví jako povrchní a zdánlivá. Debatu vzbudily také dlouhé řady střešních oken. Pokud šlo o jistou architektonickou nadsázku, pak nebyla shledána jako dost výrazná. Naopak vzbuzovaly obavu, zda by nepůsobily jako ospravedlnění tohoto plevele lidového stavitelství.

3. cena – Petr Synovec, Martin Josek, Jakub Sládeček, Eduard Sojka – Praha / Česká republika – návrh č. 54
Všechny důležité body návrhu se nacházejí na správných místech, lépe než u jiných účastníků. To je možná důvod proč byl tento projekt částí poroty od začátku hodnocení favorizován. Dalším důvodem je samozřejmě velmi srozumitelný architektonický jazyk. V rozporu s vnější jednoduchostí a srozumitelností je vnitřní rozvrh. Jako velmi problematické se jeví situování dvou pater knihovny nad víceúčelový sál, bez jakékoli střední podpory v nejnižším podlaží. Část poroty rovněž nechápe, proč poměrně bohaté prostorové proměny uvnitř nejsou patrné při pohledu zvenku. Srozumitelnost architektury se pak jeví jako povrchní a zdánlivá. Debatu vzbudily také dlouhé řady střešních oken. Pokud šlo o jistou architektonickou nadsázku, pak nebyla shledána jako dost výrazná. Naopak vzbuzovaly obavu, zda by nepůsobily jako ospravedlnění tohoto plevele lidového stavitelství.

 

 

 

odměna - CUBOID ARCHITEKTI – Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, Ing. arch. Magdaléna Pappová, Ing. arch. Ondřej Zavřel, Ing. arch. Jiří Kolomazník - Praha / Česká republika - návrh č. 14 Porota ocenila minimalistický přístup autorů a neobvyklé bezbariérové řešení provozu. Použití odkazů na tradiční architekturu a formulace navrženého objektu v soudobém duchu zařadilo projekt až mezi pětici oceněných návrhů. Negativem návrhu je úplné oddělení knihovny od provozu komunitního centra a také téměř nulový vizuální kontakt návštěvníka knihovny (i jejích zaměstnanců) s okolím. Vytýkáno bylo projektu také nedostatečné propojení vnitřního prostředí komunitního centra s náměstím i řešení fasády obrácené do zahrady. Objekt vhodně navazuje v objemu i ve výšce hřebene i římsy na svého souseda a zároveň si udržuje odstup od hřbitovní zdi. Návrh byl hodnocen jako udržitelný s nízkými investičními i provozními náklady.

odměna – CUBOID ARCHITEKTI – Ing. arch. Aleš Papp, Ing. arch. Milan Vít, Ing. arch. Magdaléna Pappová, Ing. arch. Ondřej Zavřel, Ing. arch. Jiří Kolomazník – Praha / Česká republika – návrh č. 14
Porota ocenila minimalistický přístup autorů a neobvyklé bezbariérové řešení provozu. Použití odkazů na tradiční architekturu a formulace navrženého objektu v soudobém duchu zařadilo projekt až mezi pětici oceněných návrhů.
Negativem návrhu je úplné oddělení knihovny od provozu komunitního centra a také téměř nulový vizuální kontakt návštěvníka knihovny (i jejích zaměstnanců) s okolím. Vytýkáno bylo projektu také nedostatečné propojení vnitřního prostředí komunitního centra s náměstím i řešení fasády obrácené do zahrady.
Objekt vhodně navazuje v objemu i ve výšce hřebene i římsy na svého souseda a zároveň si udržuje odstup od hřbitovní zdi. Návrh byl hodnocen jako udržitelný s nízkými investičními i provozními náklady.

 

 

 

odměna - Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D., Ing. arch. Jiří Matys - Praha / Česká republika - návrh č. 28 Porota ocenila jasné urbanistické řešení. Objemy reagují na své okolí a ponechávají si malé „vesnické“ měřítko. Návrh si hraje se stávající stěnou na jedné straně a vytváří tak místo setkání na straně blíže ke kostelu. Nicméně průchod mezi sousedním domem a návrhem nebyl vnímán pozitivně. Každá funkce má vlastní vstup a předprostor. Ovšem plochy jsou příliš malé a úplné oddělení knihovny od zbytku komunitního centra bylo hodnoceno negativně. Výška víceúčelového sálu s ohledem na statiku a přístup na střechu u knihovny nejsou realistické. Projekt rovněž předpokládá rozsáhlé změny ve stávajícím terénu.

odměna – Ing. arch. Ondřej Dvořák, Ph.D., Ing. arch. Jiří Matys – Praha / Česká republika – návrh č. 28
Porota ocenila jasné urbanistické řešení. Objemy reagují na své okolí a ponechávají si malé „vesnické“ měřítko. Návrh si hraje se stávající stěnou na jedné straně a vytváří tak místo setkání na straně blíže ke kostelu. Nicméně průchod mezi sousedním domem a návrhem nebyl vnímán pozitivně. Každá funkce má vlastní vstup a předprostor. Ovšem plochy jsou příliš malé a úplné oddělení knihovny od zbytku komunitního centra bylo hodnoceno negativně. Výška víceúčelového sálu s ohledem na statiku a přístup na střechu u knihovny nejsou realistické. Projekt rovněž předpokládá rozsáhlé změny ve stávajícím terénu.

 

Následují komentáře odborné části poroty k jednotlivým soutěžním návrhům

 

návrh č. 1 – Viar Estudio - Iñigo de Viar Fraile – Getxo / Španělsko Porota oceňuje urbanistické řešení se zachováním volného parteru s důrazem na prostor u vstupu do areálu kostela. Rozpačité je řešení výškové návaznosti na sousední objekt. Jako negativum je vnímáno použití výrazně agresivního konstrukčního prvku „šibenice” směrem ke kostelu. Rovněž návrh fasády nekoresponduje s jednoduše velkorysým provozním řešením.

návrh č. 1 – Viar Estudio – Iñigo de Viar Fraile – Getxo / Španělsko
Porota oceňuje urbanistické řešení se zachováním volného parteru s důrazem na prostor u vstupu do areálu kostela. Rozpačité je řešení výškové návaznosti na sousední objekt. Jako negativum je vnímáno použití výrazně agresivního konstrukčního prvku „šibenice” směrem ke kostelu. Rovněž návrh fasády nekoresponduje s jednoduše velkorysým provozním řešením.

 

 

 

návrh č. 2 - Innes Associates - William Kain, Simon Innes – London / Velka Británie Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

návrh č. 2 – Innes Associates – William Kain, Simon Innes – London / Velka Británie
Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

 

 

 

návrh č. 3 - Vicente Molina Dominguez - Álvaro González Martínez, Cesar Molina Domiguez, Vicente Molina Moreno, Álvaro Suárez Vidal, Antonio Felipe Rello – Madrid / Španělsko Jeden z mála výrazově odvážnějších návrhů. Nutno ocenit, že jistá expresivnost se promítá i do půdorysů a zahrady. Propojení se zahradou je dostatečné. Porotcům se ale celkovému výrazu nepodařilo porozumět.

návrh č. 3 – Vicente Molina Dominguez – Álvaro González Martínez, Cesar Molina Domiguez, Vicente Molina Moreno, Álvaro Suárez Vidal, Antonio Felipe Rello – Madrid / Španělsko
Jeden z mála výrazově odvážnějších návrhů. Nutno ocenit, že jistá expresivnost se promítá i do půdorysů a zahrady. Propojení se zahradou je dostatečné. Porotcům se ale celkovému výrazu nepodařilo porozumět.

 

 

 

návrh č. 4 - Ing. arch. Ivo Pavlík, Ing. arch. Luice Chytilová, Bc. Jan Vybíral, Bc. Alena Hrabětová, MgA. Jiří Polák - Praha / Česká republika Střízlivá forma okořeněná tvarovým vtípkem přechodu sedlové střechy do pultové, slibný tvar půdorysného obrysu. Rozčlenění vnitřních prostorů však působí schematicky a nástup a propojení zahrady a ulice je málo intenzivní.

návrh č. 4 – Ing. arch. Ivo Pavlík, Ing. arch. Luice Chytilová, Bc. Jan Vybíral, Bc. Alena Hrabětová, MgA. Jiří Polák – Praha / Česká republika
Střízlivá forma okořeněná tvarovým vtípkem přechodu sedlové střechy do pultové, slibný tvar půdorysného obrysu. Rozčlenění vnitřních prostorů však působí schematicky a nástup a propojení zahrady a ulice je málo intenzivní.

 

 

 

návrh č. 5 - City Upgrade - James Tait – Glasgow / Veliká Británie Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

návrh č. 5 – City Upgrade – James Tait – Glasgow / Veliká Británie
Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

 

 

 

návrh č. 6 - Delmulle Delmulle - Frank Delmulle, Jiří Klokočka, Peter Leysen - Petegem a/d Schelde / Belgie Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

návrh č. 6 – Delmulle Delmulle – Frank Delmulle, Jiří Klokočka, Peter Leysen – Petegem a/d Schelde / Belgie
Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

 

 

 

návrh č. 7 - Ing. arch. Petr Sobotka, Ing. arch. Jakub Volka - Praha / Česká republika Návrh působí poněkud schematicky, v daném místě až cizorodě. Celkovému schematickému pojetí odpovídá I ne zcela přesvědčivé materiálové pojetí fasád.

návrh č. 7 – Ing. arch. Petr Sobotka, Ing. arch. Jakub Volka – Praha / Česká republika
Návrh působí poněkud schematicky, v daném místě až cizorodě. Celkovému schematickému pojetí odpovídá I ne zcela přesvědčivé materiálové pojetí fasád.

 

 

 

návrh č. 8 - Ing. arch. Petr Sobotka, Ing. arch. Jakub Volka - Praha / Česká republika Přehledné rozmístění funkcí, ovšem bez prostorové gradace. Obvyklá směs tradičních a soudobých forem, která nemá přesvědčivé měřítko. Celoprosklená západní fasáda - do zahrady – by jistě hrozila přehříváním a naznačené rošty působí trochu alibisticky

návrh č. 8 – Ing. arch. Petr Sobotka, Ing. arch. Jakub Volka – Praha / Česká republika
Přehledné rozmístění funkcí, ovšem bez prostorové gradace. Obvyklá směs tradičních a soudobých forem, která nemá přesvědčivé měřítko. Celoprosklená západní fasáda – do zahrady – by jistě hrozila přehříváním a naznačené rošty působí trochu alibisticky.

 

 

 

návrh č. 9 - Bc. Jan Kudlička, Alvaro García Mendive – Paris / Francie Návrh reaguje na urbanistický kontext a jeho pozice v něm je jasná. Nicméně negativně bylo nahlíženo na prostor mezi sousedním objektem a návrhem. Diskutabilní byla také potřeba rozšíření zahrady i na střechu. Funkční dělení je přehledné, ale pohyb uvnitř je příliš stísněný a skrytý.

návrh č. 9 – Bc. Jan Kudlička, Alvaro García Mendive – Paris / Francie
Návrh reaguje na urbanistický kontext a jeho pozice v něm je jasná. Nicméně negativně bylo nahlíženo na prostor mezi sousedním objektem a návrhem. Diskutabilní byla také potřeba rozšíření zahrady i na střechu. Funkční dělení je přehledné, ale pohyb uvnitř je příliš stísněný a skrytý.

 

 

 

návrh č. 10 - Ing. arch. Karel Prášil - Libčice nad Vltavou / Česká republika Porota nevnímala pozitivně rozdělení programu do dvou odlišných objemů. Diskutabilní byla také architektonická formulace víceúčelového sálu.

návrh č. 10 – Ing. arch. Karel Prášil – Libčice nad Vltavou / Česká republika
Porota nevnímala pozitivně rozdělení programu do dvou odlišných objemů. Diskutabilní byla také architektonická formulace víceúčelového sálu.

 

 

 

návrh č. 11 - Rusina Frei - Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Jakub Finger, Mirka Svorová, Jan Žalský - Praha / Česká republika Negativním bodem návrhu je uzavřenost vůči ulici a vztah ke stěně kostelního areálu. Otázkou byla i architektonická formulace střešního přesahu… Neoceněno bylo také oddělení kavárny a knihovny.

návrh č. 11 – Rusina Frei – Martin Rusina, Martin Frei, Markéta Poláčková, Jakub Finger, Mirka Svorová, Jan Žalský – Praha / Česká republika
Negativním bodem návrhu je uzavřenost vůči ulici a vztah ke stěně kostelního areálu. Otázkou byla i architektonická formulace střešního přesahu… Neoceněno bylo také oddělení kavárny a knihovny.

 

 

 

návrh č. 12 - IPEA STUDIO, a2š architekti, A81 - Ing. arch. Jozef Hyravý, Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec, Ing. arch. Tomáš Čechvala – Ružombeork / Slovenská republika Umístění knihovny v 1. PP a zároveň její odtržení od centra objektu nebylo porotou kladně hodnoceno. Naopak pozitivně byl hodnocen moderní přístup k řešení krajinného prvku – přírodního amfiteátru. Celkově byl návrh hodnocen jako příliš pompézní pro nízkonákladové komunitní centrum.

návrh č. 12 – IPEA STUDIO, a2š architekti, A81 – Ing. arch. Jozef Hyravý, Ing. arch. Peter Šercel, Ing. arch. Andrej Švec, Ing. arch. Tomáš Čechvala – Ružombeork / Slovenská republika
Umístění knihovny v 1. PP a zároveň její odtržení od centra objektu nebylo porotou kladně hodnoceno. Naopak pozitivně byl hodnocen moderní přístup k řešení krajinného prvku – přírodního amfiteátru. Celkově byl návrh hodnocen jako příliš pompézní pro nízkonákladové komunitní centrum.

 

 

 

návrh č. 15 - Ing. arch. Milan Markovič, Ing. Zdenko Bobáň - Orechová Potôň / Slovenská republika Kombinace tradiční formy se svěžím vzhledem, ve skutečnosti skrývá dost objemné prostorové řešení vyžadující náročná opatření. Nutnost zbudování suterénu a zapuštění knihovny pod terén vyvolává v porovnání s jinými návrhy pochybnosti o tomto rozvrhu. Podle návrhu prostory neslibují svými parametry žádný mimořádný zážitek.

návrh č. 15 – Ing. arch. Milan Markovič, Ing. Zdenko Bobáň – Orechová Potôň / Slovenská republika
Kombinace tradiční formy se svěžím vzhledem, ve skutečnosti skrývá dost objemné prostorové řešení vyžadující náročná opatření. Nutnost zbudování suterénu a zapuštění knihovny pod terén vyvolává v porovnání s jinými návrhy pochybnosti o tomto rozvrhu. Podle návrhu prostory neslibují svými parametry žádný mimořádný zážitek.

 

 

 

návrh č. 16 - FAM ARCHITEKTI - Ing. arch. MgA. Jan Horký, Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Ing. arch. Pavel Nosál, Bc. Jan Bárta, Ing. Jan Žemlička, Ing. Pavel Štěpán, Ing. Barbora Návesníková - Praha / Česká republika Graficky velmi dobře vybavený návrh nepostrádá sympatické momenty: dispozičně prostorové řešení, rozvrh jednotlivých provozů a jejich vzájemné vazby i adekvátní řešení urbanistických vztahů. Zápory lze naopak spatřovat v relativně velké hmotě, formálním pojetí fasád a schematickém materiálovém řešení.

návrh č. 16 – FAM ARCHITEKTI – Ing. arch. MgA. Jan Horký, Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Ing. arch. Pavel Nosál, Bc. Jan Bárta, Ing. Jan Žemlička, Ing. Pavel Štěpán, Ing. Barbora Návesníková – Praha / Česká republika
Graficky velmi dobře vybavený návrh nepostrádá sympatické momenty: dispozičně prostorové řešení, rozvrh jednotlivých provozů a jejich vzájemné vazby i adekvátní řešení urbanistických vztahů. Zápory lze naopak spatřovat v relativně velké hmotě, formálním pojetí fasád a schematickém materiálovém řešení.

 

 

 

návrh č. 17 – bFarchitecture - Betsalel Hillel Fogel, Mohamed Bouzrara, Olfa Kammoun – Antwerpen / Belgie Návrh působí více jako skulpturální gesto, než reálná stavba. Proklamované výhody: zahrada otevřená do veřejného prostoru a silný ikonický tvar, mohou být snadno interpretovány i jako nedostatky (ztráta intimity a porušení atmosféry místa). Prostorově-provozní řešení, rozsah suterénů, materiálová skladba jsou obdobně komplikované a neadekvátní, jako celkový výraz.

návrh č. 17 – bFarchitecture – Betsalel Hillel Fogel, Mohamed Bouzrara, Olfa Kammoun – Antwerpen / Belgie
Návrh působí více jako skulpturální gesto, než reálná stavba. Proklamované výhody: zahrada otevřená do veřejného prostoru a silný ikonický tvar, mohou být snadno interpretovány i jako nedostatky (ztráta intimity a porušení atmosféry místa). Prostorově-provozní řešení, rozsah suterénů, materiálová skladba jsou obdobně komplikované a neadekvátní, jako celkový výraz.

 

 

 

návrh č. 18 - Marta Garcia Orte, Roser Estelrich Masgrau, Álex Fernández Azorfa - Esplugues del Llobregat / Španělsko  Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

návrh č. 18 – Marta Garcia Orte, Roser Estelrich Masgrau, Álex Fernández Azorfa – Esplugues del Llobregat / Španělsko
Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

 

 

 

návrh č. 19 - André Almeida, Frederico Gomes, Gonçalo Moreira, Neuza Valadas, Sérgio Bernardo – Lisabon / Portugalsko Objekt se svoji hmotou až příliš „tiskne“ ke kostelnímu komplexu. Porota kladně hodnotila neobvyklý přístup ke hmotovému řešení komplexu, naopak kritický postoj zaujala k řešení pochozích teras a odtržení knihovny od živého středu objektu.

návrh č. 19 – André Almeida, Frederico Gomes, Gonçalo Moreira, Neuza Valadas, Sérgio Bernardo – Lisabon / Portugalsko
Objekt se svoji hmotou až příliš „tiskne“ ke kostelnímu komplexu. Porota kladně hodnotila neobvyklý přístup ke hmotovému řešení komplexu, naopak kritický postoj zaujala k řešení pochozích teras a odtržení knihovny od živého středu objektu.

 

 

 

návrh č. 20 - Marco Gigliotti, Vincenzo Tattolo, Livia Ferro, Ovidiu Munteanu, Paola Rodorigo, Giulia Perugi – Řím / Italie Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

návrh č. 20 – Marco Gigliotti, Vincenzo Tattolo, Livia Ferro, Ovidiu Munteanu, Paola Rodorigo, Giulia Perugi – Řím / Italie
Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

 

 

 

návrh č. 21 - Studio pha - Ing. arch. Martin Vybíral, M.A. arch. Jan Šesták - Praha / Česká republika Kultivované zpracování, přehledné půdorysy, dobré propojení zahrady a ulice, hmota se příjemně zmenšuje směrem ke kostelu. Jen to celé jakoby nesedí na sebe a vnější výraz neodpovídá náplni. Tam kde by jeden čekal sál, jsou kanceláře, tam kde je sál, by očekával zázemí. K tomu je část sálu zapuštěna do terénu, což vyvolává obavy z neopodstatněného navýšení nákladů.

návrh č. 21 – Studio pha – Ing. arch. Martin Vybíral, M.A. arch. Jan Šesták – Praha / Česká republika
Kultivované zpracování, přehledné půdorysy, dobré propojení zahrady a ulice, hmota se příjemně zmenšuje směrem ke kostelu. Jen to celé jakoby nesedí na sebe a vnější výraz neodpovídá náplni. Tam kde by jeden čekal sál, jsou kanceláře, tam kde je sál, by očekával zázemí. K tomu je část sálu zapuštěna do terénu, což vyvolává obavy z neopodstatněného navýšení nákladů.

 

 

 

návrh č. 22 – AND - Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullman, Ing. arch. Radovan Kupka - Praha / Česká republika Objekt velice skromně, až snad nevýrazně doplňuje stávající náměstí. Záporně byla hodnocena jeho uzavřenost vůči okolí a spíše naivní krajinářské řešení.

návrh č. 22 – AND – Ing. arch. Vratislav Danda, Ing. arch. Pavel Ullman, Ing. arch. Radovan Kupka – Praha / Česká republika
Objekt velice skromně, až snad nevýrazně doplňuje stávající náměstí. Záporně byla hodnocena jeho uzavřenost vůči okolí a spíše naivní krajinářské řešení.

 

 

 

návrh č. 24 - Ing. arch. Martin Neruda, Ing. arch. Jana Šťastná, Ing. arch. Zuzana Boháčová, Ing. Jiří Václavů - Praha / Česká republika Porota u návrhu ocenila jeho přístup k bezbariérovému užívání objektu i grafické zpracování zobrazených schémat. Záporně hodnotila délku navrhovaného objektu a jeho blízkost ke kostelní zahradě i uzavřenost objektu vůči veřejnému prostranství. Problematické se jí také jevilo umístění polic pro knihy na rampě.

návrh č. 24 – Ing. arch. Martin Neruda, Ing. arch. Jana Šťastná, Ing. arch. Zuzana Boháčová, Ing. Jiří Václavů – Praha / Česká republika
Porota u návrhu ocenila jeho přístup k bezbariérovému užívání objektu i grafické zpracování zobrazených schémat. Záporně hodnotila délku navrhovaného objektu a jeho blízkost ke kostelní zahradě i uzavřenost objektu vůči veřejnému prostranství. Problematické se jí také jevilo umístění polic pro knihy na rampě.

 

 

 

návrh č. 25 - Ing. Jan Štorm, Ing. arch. Helena Šímová - Praha / Česká republika Objekt je příliš uzavřený ze strany ulice, nezve obyvatele k návštěvě komunitního centra. Diskutabilní byla i návaznost na sousední dům.

návrh č. 25 – Ing. Jan Štorm, Ing. arch. Helena Šímová – Praha / Česká republika
Objekt je příliš uzavřený ze strany ulice, nezve obyvatele k návštěvě komunitního centra. Diskutabilní byla i návaznost na sousední dům.

 

 

 

návrh č. 26 - Ing. arch. Pavlína Macháčková, Ing. arch. Václav Kapr - Praha / Česká republika Strohé řešení s neobvyklým a pro místo netypickým materiálovým i barevným řešením fasád. Objekt svým pojetím připomíná spíše obytný komplex.

návrh č. 26 – Ing. arch. Pavlína Macháčková, Ing. arch. Václav Kapr – Praha / Česká republika
Strohé řešení s neobvyklým a pro místo netypickým materiálovým i barevným řešením fasád. Objekt svým pojetím připomíná spíše obytný komplex.

 

 

 

návrh č. 27 - Ing. arch. Radoslav Novotný, Michal Žák - Brno / Česká republika Dobrý půdorys, velká zastavěná plocha a zcela nesrozumitelné tvarosloví, i když s přehledným a snad i citlivým rozvrhem hmot. Nutno přiznat, že je to jeden z mála návrhů, kde je zvolený výraz více městský než venkovský, to ale nebylo porotou vnímáno jako dostatečný přínos.

návrh č. 27 – Ing. arch. Radoslav Novotný, Michal Žák – Brno / Česká republika
Dobrý půdorys, velká zastavěná plocha a zcela nesrozumitelné tvarosloví, i když s přehledným a snad i citlivým rozvrhem hmot. Nutno přiznat, že je to jeden z mála návrhů, kde je zvolený výraz více městský než venkovský, to ale nebylo porotou vnímáno jako dostatečný přínos.

 

 

 

Dle průvodního textu autoři dobře chápou urbanistické souvislosti, nicméně prostor mezi objektem a hřbitovní zdí se porotě jeví jako stísněný. Minimalistické propojení předprostoru KC se zahradou skrze objekt je nedostatečné. Návrh rovněž nepracuje s rozdílem výškových úrovní. Vykonzolovaná hmota na západní fasádě nezapadá do jinak kultivovaného architektonického řešení s odkazem na tradiční architekturu.

Dle průvodního textu autoři dobře chápou urbanistické souvislosti, nicméně prostor mezi objektem a hřbitovní zdí se porotě jeví jako stísněný. Minimalistické propojení předprostoru KC se zahradou skrze objekt je nedostatečné. Návrh rovněž nepracuje s rozdílem výškových úrovní. Vykonzolovaná hmota na západní fasádě nezapadá do jinak kultivovaného architektonického řešení s odkazem na tradiční architekturu.

 

 

 

návrh č. 29 - Ing. arch. Martin Matiska, Ing. Štěpán Špoula, Ing. arch. Petr Janhuba, Ing. Marie Gelová - Praha / Česká republika Dle průvodního textu autoři dobře chápou urbanistické souvislosti, nicméně prostor mezi objektem a hřbitovní zdí se porotě jeví jako stísněný. Minimalistické propojení předprostoru KC se zahradou skrze objekt je nedostatečné. Návrh rovněž nepracuje s rozdílem výškových úrovní. Vykonzolovaná hmota na západní fasádě nezapadá do jinak kultivovaného architektonického řešení s odkazem na tradiční architekturu.

návrh č. 29 – Ing. arch. Martin Matiska, Ing. Štěpán Špoula, Ing. arch. Petr Janhuba, Ing. Marie Gelová – Praha / Česká republika
Dle průvodního textu autoři dobře chápou urbanistické souvislosti, nicméně prostor mezi objektem a hřbitovní zdí se porotě jeví jako stísněný. Minimalistické propojení předprostoru KC se zahradou skrze objekt je nedostatečné. Návrh rovněž nepracuje s rozdílem výškových úrovní. Vykonzolovaná hmota na západní fasádě nezapadá do jinak kultivovaného architektonického řešení s odkazem na tradiční architekturu.

 

 

 

návrh č. 30 - Fandament Architects - Ing. arch. Pavel Lazarov, Bc. Zuzana Kopáčiková, Ing. arch. Zdeňka Strašilová - Brno / Česká republika Funkční rozdělení je přehledné, prostorový koncept zajímavý. Vstup a umístění kavárny coby spojení parku a ulice bylo hodnoceno kladně. Nicméně průchod do zahrady a postoj ke kostelnímu komplexu byly vnímány negativně. Jako příliš úzké. Knihovna nemá žádné propojení s venkovním prostorem.

návrh č. 30 – Fandament Architects – Ing. arch. Pavel Lazarov, Bc. Zuzana Kopáčiková, Ing. arch. Zdeňka Strašilová – Brno / Česká republika
Funkční rozdělení je přehledné, prostorový koncept zajímavý. Vstup a umístění kavárny coby spojení parku a ulice bylo hodnoceno kladně. Nicméně průchod do zahrady a postoj ke kostelnímu komplexu byly vnímány negativně. Jako příliš úzké. Knihovna nemá žádné propojení s venkovním prostorem.

 

 

 

návrh č. 31 - Ing. arch. Martin Jančok, Msc. arch. Michal Janák, Ivana Čobejová, Michal Kontšek, Luba Blašková, Kristína Berecová – Prešov / Slovenská republika Jedno z lyrických řešení, působících duchem velmi estetické nedefinitivnosti. Čitelný půdorysný rozvrh s vtipným propojením funkcí vstupní haly a víceúčelového sálu. Inspirace venkovská, ale vhodná- stodola. Důsledkem je rozumný obestavěný prostor a zastavěná plocha. Obavy vzbuzuje nedůvěryhodnost použitých materiálu a téměř nemožné řešení požární bezpečnosti. V těchto ohledech působí projekt poněkud naivně.

návrh č. 31 – Ing. arch. Martin Jančok, Msc. arch. Michal Janák, Ivana Čobejová, Michal Kontšek, Luba Blašková, Kristína Berecová – Prešov / Slovenská republika
Jedno z lyrických řešení, působících duchem velmi estetické nedefinitivnosti. Čitelný půdorysný rozvrh s vtipným propojením funkcí vstupní haly a víceúčelového sálu. Inspirace venkovská, ale vhodná- stodola. Důsledkem je rozumný obestavěný prostor a zastavěná plocha. Obavy vzbuzuje nedůvěryhodnost použitých materiálu a téměř nemožné řešení požární bezpečnosti. V těchto ohledech působí projekt poněkud naivně.

 

 

 

návrh č. 32 - Mgr. art. Tomáš Amtmann ArtD., Mgr. art. Martin Maňo - Bratislava / Slovenská republika Poměrně vysoká hmota, dobré rozmístění funkcí. Jasné a srozumitelné tvarosloví, ani městské, ani venkovské, v jednoduchosti tradiční i moderní zároveň. Prosklená západní fasáda hrozí přehříváním a přímé exteriérové propojení ulice a zahrady by také mohlo být řešeno vstřícněji k návštěvníkům a kolemjdoucím.

návrh č. 32 – Mgr. art. Tomáš Amtmann ArtD., Mgr. art. Martin Maňo – Bratislava / Slovenská republika
Poměrně vysoká hmota, dobré rozmístění funkcí. Jasné a srozumitelné tvarosloví, ani městské, ani venkovské, v jednoduchosti tradiční i moderní zároveň. Prosklená západní fasáda hrozí přehříváním a přímé exteriérové propojení ulice a zahrady by také mohlo být řešeno vstřícněji k návštěvníkům a kolemjdoucím.

 

 

 

návrh č. 33 - A3a - Ing. arch. Peter Kručay, Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marek Harčarík, Bc. Andrea Leitmanová, Bc. Hanka Križanová - Bratislava / Slovenská republika Návrh hmotově evokuje původní objekt fary. Vnitřní uspořádání, přestože nepostrádá určitý půvab, vykazuje současně nedostatky v jisté „odloučenosti“ sálu od kavárny a zbytku provozů. Celkově působí návrh schematicky, surově až nedokončeně.

návrh č. 33 – A3a – Ing. arch. Peter Kručay, Ing. arch. Peter Lényi, Ing. arch. Ondrej Marko, Ing. arch. Marek Harčarík, Bc. Andrea Leitmanová, Bc. Hanka Križanová – Bratislava / Slovenská republika
Návrh hmotově evokuje původní objekt fary. Vnitřní uspořádání, přestože nepostrádá určitý půvab, vykazuje současně nedostatky v jisté „odloučenosti“ sálu od kavárny a zbytku provozů. Celkově působí návrh schematicky, surově až nedokončeně.

 

 

 

návrh č. 34 - doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Ing. arch. Vojtěch Sosna - Praha / Česká republika Návrh má propracované provozně-dispoziční schéma. Jeho minimální výtvarné pojetí je však schematické, málo přesvědčivé a na daném místě působí až agresivně.

návrh č. 34 – doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer, Ing. arch. Vojtěch Sosna – Praha / Česká republika
Návrh má propracované provozně-dispoziční schéma. Jeho minimální výtvarné pojetí je však schematické, málo přesvědčivé a na daném místě působí až agresivně.

 

 

 

návrh č. 35 - ECHOROST ARCHITEKTI - Ing. arch. MArch Jiří Pavlíček, Ing. arch. Jaroslav Hulín, Bc. Šimon Jiráček, Ing. arch. Radek Horyna - Praha / Česká republika Návrh nepostrádá velkorysost a odvahu. Současně se však jeví jako investičně i provozně neúměrně náročný. Problematické je také optické propojení sálu s veřejným prostorem na úkor takového propojení kavárny a knihovny.

návrh č. 35 – ECHOROST ARCHITEKTI – Ing. arch. MArch Jiří Pavlíček, Ing. arch. Jaroslav Hulín, Bc. Šimon Jiráček, Ing. arch. Radek Horyna – Praha / Česká republika
Návrh nepostrádá velkorysost a odvahu. Současně se však jeví jako investičně i provozně neúměrně náročný. Problematické je také optické propojení sálu s veřejným prostorem na úkor takového propojení kavárny a knihovny.

 

 

 

návrh č. 36 - Ing. arch. Karel Doubner, Ing. arch. Jana Chrenčíková, Ing. arch. Tomáš Pavlík - Praha / Česká republika Porota vnímala jistou nedostatečnost návrhu. Chybí přímý vstup do zahrady a negativně byla vnímána i pozice vůči vstupu ke kostelu.

návrh č. 36 – Ing. arch. Karel Doubner, Ing. arch. Jana Chrenčíková, Ing. arch. Tomáš Pavlík – Praha / Česká republika
Porota vnímala jistou nedostatečnost návrhu. Chybí přímý vstup do zahrady a negativně byla vnímána i pozice vůči vstupu ke kostelu.

 

 

 

návrh č. 37 - Ing. arch. Jiří Bužek, Ing. arch. Marta Bímová, Ing. arch. Iveta Doležalová, Ing arch. Josef Žufánek, Ing. arch. Jiří Vokřál, Radim Kyncl - Brno / Česká republika Návrh v řešení fasád odkazuje spíše k obytnému interiéru, jakoby ukrýval svoji bohatou funkční náplň. Řešení zahrad se porotě jevilo schematické, nevyzývající k bohatému využití návštěvníky centra.

návrh č. 37 – Ing. arch. Jiří Bužek, Ing. arch. Marta Bímová, Ing. arch. Iveta Doležalová, Ing arch. Josef Žufánek, Ing. arch. Jiří Vokřál, Radim Kyncl – Brno / Česká republika
Návrh v řešení fasád odkazuje spíše k obytnému interiéru, jakoby ukrýval svoji bohatou funkční náplň. Řešení zahrad se porotě jevilo schematické, nevyzývající k bohatému využití návštěvníky centra.

 

 

 

návrh č. 38 - Ing. arch. Jiří Trojan, Ing. arch. Tomáš Henel, Ing. arch. Ondřej Fiala, Ing. Klára Stachová, Ing. Andrea Honejsková - Praha / Česká republika Organizace prostoru a funkcí byla kladně hodnocena. Jednotlivé funkce jsou vizuálně propojeny a vytváří příjemné vnitřní prostředí. Nicméně prostor mezi sousedním domem a návrhem se jevil problematicky, stejně jako příliš úzký průchod mezi stěnou kostelního areálu a navrženým objektem. Knihovně chybí propojení s exteriérem. Architektonická formulace objemu neodráží komunitní centrum, ale blíží se spíše obydlenému stavení.

návrh č. 38 – Ing. arch. Jiří Trojan, Ing. arch. Tomáš Henel, Ing. arch. Ondřej Fiala, Ing. Klára Stachová, Ing. Andrea Honejsková – Praha / Česká republika
Organizace prostoru a funkcí byla kladně hodnocena. Jednotlivé funkce jsou vizuálně propojeny a vytváří příjemné vnitřní prostředí. Nicméně prostor mezi sousedním domem a návrhem se jevil problematicky, stejně jako příliš úzký průchod mezi stěnou kostelního areálu a navrženým objektem. Knihovně chybí propojení s exteriérem. Architektonická formulace objemu neodráží komunitní centrum, ale blíží se spíše obydlenému stavení.

 

 

 

návrh č. 39 - Worksonland Arkitektur og Landskap - Agustin Sebastian, Elisabeth Sjødahl – Eiksmarka / Norsko Návrh svou agresivní formou nekoresponduje s charakterem lokality a rovněž přesahuje vymezené zastavitelné území směrem do zahrady.

návrh č. 39 – Worksonland Arkitektur og Landskap – Agustin Sebastian, Elisabeth Sjødahl – Eiksmarka / Norsko
Návrh svou agresivní formou nekoresponduje s charakterem lokality a rovněž přesahuje vymezené zastavitelné území směrem do zahrady.

 

 

 

návrh č. 40 - WHAT_architecture - Anthony Hoete, Magda Szerla – London / Velká Británie Porota záporně hodnotila gradující hmotu zastřešení objektu směrem ke kostelnímu komplexu a zároveň i jeho těsné napojení na zahradní zeď. Nevhodná se jeví i celková dlouhá hmota navrženého objemu. Kladně bylo hodnoceno řešení venkovních částí centra.

návrh č. 40 – WHAT_architecture – Anthony Hoete, Magda Szerla – London / Velká Británie
Porota záporně hodnotila gradující hmotu zastřešení objektu směrem ke kostelnímu komplexu a zároveň i jeho těsné napojení na zahradní zeď. Nevhodná se jeví i celková dlouhá hmota navrženého objemu. Kladně bylo hodnoceno řešení venkovních částí centra.

 

 

 

návrh č. 41 - Ing. arch. Jiří Hůrka - Praha / Česká republika Návrh hmotově neodpovídá okolní zástavbě, zavádí nové měřítko architektury, která přepisuje historické stopy v dané lokalitě.

návrh č. 41 – Ing. arch. Jiří Hůrka – Praha / Česká republika
Návrh hmotově neodpovídá okolní zástavbě, zavádí nové měřítko architektury, která přepisuje historické stopy v dané lokalitě.

 

 

 

návrh č. 42 – Origon - Ing. Rudolf Kristian, Ing. arch. David Belko, Ing. arch. Jan Izák, Ing. Martin Kristian - Praha / Česká republika Charakteristickým zalomením východní fasády návrh dobře reflektuje urbanistické souvislosti. Porota rovněž kladně hodnotí práci s různými výškovými úrovněmi. Provozní řešení je ovšem nepřehledné až chaotické. Navržený objekt působí uzavřeným, introvertním dojmem, což je z hlediska charakteru komunitního centra porotou vnímáno negativně.

návrh č. 42 – Origon – Ing. Rudolf Kristian, Ing. arch. David Belko, Ing. arch. Jan Izák, Ing. Martin Kristian – Praha / Česká republika
Charakteristickým zalomením východní fasády návrh dobře reflektuje urbanistické souvislosti. Porota rovněž kladně hodnotí práci s různými výškovými úrovněmi. Provozní řešení je ovšem nepřehledné až chaotické. Navržený objekt působí uzavřeným, introvertním dojmem, což je z hlediska charakteru komunitního centra porotou vnímáno negativně.

 

 

 

návrh č. 43 - UNDER-CONSTRUCTION ARCHITECTS - Ing. arch. Vladimír Vašut, MgA. Viktor Vlach, Ing. arch. Erika Vašutová, Ing. arch. Ludmila Malá, Rocio Perez Cuadra - Praha / Česká republika Návrh zaujal porotu mírou otevřenosti a uzavřenosti jednotlivých provozů, jejich citlivým rozmístěním na parcele i ve vzájemných vztazích. Úspěšně aktivuje vstup do zahrady, přístup ke kostelu i celou uliční frontu. Výtvarně je však pojat ne zcela adekvátně místu, dispozice je efektní, ale současně příliš komplikovaná a ne zcela efektivní.

návrh č. 43 – UNDER-CONSTRUCTION ARCHITECTS – Ing. arch. Vladimír Vašut, MgA. Viktor Vlach, Ing. arch. Erika Vašutová, Ing. arch. Ludmila Malá, Rocio Perez Cuadra – Praha / Česká republika
Návrh zaujal porotu mírou otevřenosti a uzavřenosti jednotlivých provozů, jejich citlivým rozmístěním na parcele i ve vzájemných vztazích. Úspěšně aktivuje vstup do zahrady, přístup ke kostelu i celou uliční frontu. Výtvarně je však pojat ne zcela adekvátně místu, dispozice je efektní, ale současně příliš komplikovaná a ne zcela efektivní.

 

 

 

návrh č. 44 - Ing. arch. Pavel Hodan, Ing. arch. Lucie Svobodová, Ing. František Kalecký - Praha / Česká republika Architektonický výraz komunitního centra je v tomto případě příliš expresivní. Neurčitý prostor mezi ním a sousedním domem byl negativním bodem, stejně jako chybějící propojení jednotlivých provozů.

návrh č. 44 – Ing. arch. Pavel Hodan, Ing. arch. Lucie Svobodová, Ing. František Kalecký – Praha / Česká republika
Architektonický výraz komunitního centra je v tomto případě příliš expresivní. Neurčitý prostor mezi ním a sousedním domem byl negativním bodem, stejně jako chybějící propojení jednotlivých provozů.

 

 

 

návrh č. 45 - Ing. arch. Petr Sova, Ing. arch. Eliška Slámová, MgA. Šimon Brabec, Lukáš Procházka - Praha / Česká republika Ve hmotě sympaticky jednoduchý projekt s kultivovaným grafickým i výtvarným projevem a zajímavým motivem průjezdu – foyeru. Soustředění všech provozů do jedné úrovně s sebou však na svažité parcele přináší neadekvátní komplikace v návaznosti na venkovní prostory především na uličním průčelí. Diskutabilní je rovněž porušení uliční linie vedoucí ke kostelu a celková deaktivace prostoru okolo vstupu k této významné lokální dominantě.

návrh č. 45 – Ing. arch. Petr Sova, Ing. arch. Eliška Slámová, MgA. Šimon Brabec, Lukáš Procházka – Praha / Česká republika
Ve hmotě sympaticky jednoduchý projekt s kultivovaným grafickým i výtvarným projevem a zajímavým motivem průjezdu – foyeru. Soustředění všech provozů do jedné úrovně s sebou však na svažité parcele přináší neadekvátní komplikace v návaznosti na venkovní prostory především na uličním průčelí. Diskutabilní je rovněž porušení uliční linie vedoucí ke kostelu a celková deaktivace prostoru okolo vstupu k této významné lokální dominantě.

 

 

 

návrh č. 46 - a23 architekti - Ing. arch. Michaela Dejdarová, Ing. arch. Karel Filsak - Praha / Česká republika Navržená hmota podstatně převyšuje sousední objekt a její celkové vyznění hodnotila porota jako pro daný prostor naddimenzované. Tvarosloví navrženého objemu neodpovídá danému prostředí. Objekt se jeví z veřejného prostranství jako téměř nedostupný; neřešeno zůstává okolí stavby, které má tvořit nedílnou součást komunitního centra.

návrh č. 46 – a23 architekti – Ing. arch. Michaela Dejdarová, Ing. arch. Karel Filsak – Praha / Česká republika
Navržená hmota podstatně převyšuje sousední objekt a její celkové vyznění hodnotila porota jako pro daný prostor naddimenzované. Tvarosloví navrženého objemu neodpovídá danému prostředí. Objekt se jeví z veřejného prostranství jako téměř nedostupný; neřešeno zůstává okolí stavby, které má tvořit nedílnou součást komunitního centra.

 

 

 

návrh č. 47 - Ing. arch. Michal Kuzemenský, MgA. Ida Chuchlíková, Ing. arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid, Ing. arch. Tomáš Novotný - Praha / Česká republika Návrh pracující s venkovskou atmosférou místa je po výtvarné stránce pojat kultivovaně. Nevýhodou je relativně velký objem stavby, poněkud schematičtější zahradní průčelí i určitá uzavřenost směrem do veřejného prostoru.

návrh č. 47 – Ing. arch. Michal Kuzemenský, MgA. Ida Chuchlíková, Ing. arch. David Pavlišta, MgA. Ondřej Synek, Ing. arch. Jan Vlach, Ing. arch. Jiří Žid, Ing. arch. Tomáš Novotný – Praha / Česká republika
Návrh pracující s venkovskou atmosférou místa je po výtvarné stránce pojat kultivovaně. Nevýhodou je relativně velký objem stavby, poněkud schematičtější zahradní průčelí i určitá uzavřenost směrem do veřejného prostoru.

 

 

 

návrh č. 48 - Ing. arch. Jan Mužík, Ing. arch. Marek Dohelský, Ing. arch. Magdalena Nováková, Ing. arch. Filip Fišer - Praha / Česká republika Návrh se snaží o drobnější měřítko střídáním pevných a prosklených ploch, ovšem především na západní fasádě je toto řešení nepřesvědčivé. Provozní řešení objektu trpí důsledným oddělením jednotlivých funkcí komunitního centra. Sympatické je propojení zahrady a náměstí „nálevkou“.

návrh č. 48 – Ing. arch. Jan Mužík, Ing. arch. Marek Dohelský, Ing. arch. Magdalena Nováková, Ing. arch. Filip Fišer – Praha / Česká republika
Návrh se snaží o drobnější měřítko střídáním pevných a prosklených ploch, ovšem především na západní fasádě je toto řešení nepřesvědčivé. Provozní řešení objektu trpí důsledným oddělením jednotlivých funkcí komunitního centra. Sympatické je propojení zahrady a náměstí „nálevkou“.

 

 

 

návrh č. 49 - Ing. arch. Petr Bouřil, Ing. arch. Martin Burian, Ing. arch. Tomáš Vlasák, Ing. arch. Andrej Dvořák, Jana Kavalcová - Praha / Česká republika Porota vnímala jistou nedostatečnost návrhu. Diskutabilní se jevila návaznost na sousední budovu. Rovněž oddělení knihovny od zbytku programu bylo vnímáno negativně.

návrh č. 49 – Ing. arch. Petr Bouřil, Ing. arch. Martin Burian, Ing. arch. Tomáš Vlasák, Ing. arch. Andrej Dvořák, Jana Kavalcová – Praha / Česká republika
Porota vnímala jistou nedostatečnost návrhu. Diskutabilní se jevila návaznost na sousední budovu. Rovněž oddělení knihovny od zbytku programu bylo vnímáno negativně.

 

 

 

návrh č. 50 - Ing. arch. Petr Němejc, Ing. arch. Marie Bajcurová, Michal Karlík, Ing. arch. Zuzana Krajčiová - Praha / Česká republika Formálně lapidární návrh s jasným propojením náměstí a zahrady. Diskutabilní je umístění sálu do samostatného objektu v zahradě, jehož architektonické řešení je nepřesvědčivě zdokumentováno. Jako negativum je vnímáno použité tvarosloví, jakož i celková výška objektů (vzhledem k rozvolněnému provoznímu řešení).

návrh č. 50 – Ing. arch. Petr Němejc, Ing. arch. Marie Bajcurová, Michal Karlík, Ing. arch. Zuzana Krajčiová – Praha / Česká republika
Formálně lapidární návrh s jasným propojením náměstí a zahrady. Diskutabilní je umístění sálu do samostatného objektu v zahradě, jehož architektonické řešení je nepřesvědčivě zdokumentováno. Jako negativum je vnímáno použité tvarosloví, jakož i celková výška objektů (vzhledem k rozvolněnému provoznímu řešení).

 

 

 

návrh č. 51 - Architects of Invention - Ing. Pavel Trejbal – London / Veliká Británie Porota pozitivně vnímá otevřený parter i práci s terénem. Hmotové řešení objektu je nejasné, nepřesvědčivé. Zvolené materiálové a konstrukční řešení neodpovídá klimatickým podmínkám v lokalitě ani předpokládaným investičním nákladům. Z provozního hlediska je diskutabilní umístění knihovny do tří pater.

návrh č. 51 – Architects of Invention – Ing. Pavel Trejbal – London / Veliká Británie
Porota pozitivně vnímá otevřený parter i práci s terénem. Hmotové řešení objektu je nejasné, nepřesvědčivé. Zvolené materiálové a konstrukční řešení neodpovídá klimatickým podmínkám v lokalitě ani předpokládaným investičním nákladům. Z provozního hlediska je diskutabilní umístění knihovny do tří pater.

 

 

 

návrh č. 52 - PSK TUZAR - Ing. Jindřich Tuzar, Ing. Jakub Chochola, Ing. Lukáš Lacina, Bc. Václav Boček - Praha / Česká republika Návrh snad až příliš skromně a nenápadně – ve hmotě i v pojetí fasád - řeší inspirativní a bohaté zadání soutěže. Za nevhodné porota považuje užití střešních oken i navržené krajinářské řešení.

návrh č. 52 – PSK TUZAR – Ing. Jindřich Tuzar, Ing. Jakub Chochola, Ing. Lukáš Lacina, Bc. Václav Boček – Praha / Česká republika
Návrh snad až příliš skromně a nenápadně – ve hmotě i v pojetí fasád – řeší inspirativní a bohaté zadání soutěže. Za nevhodné porota považuje užití střešních oken i navržené krajinářské řešení.

 

 

 

návrh č. 53 - Marcos Ruiz de Clavijo Cirajas – Barcelona / Španělsko Základní premisa návrhu jako objektu za zdí neodpovídá podstatě komunitního centra. Návrh vytváří hlavní místo setkávání oddělené jak od náměstí, tak od zahrady. Nepřesvědčivě působí i řešení návaznosti na sousední objekt.

návrh č. 53 – Marcos Ruiz de Clavijo Cirajas – Barcelona / Španělsko
Základní premisa návrhu jako objektu za zdí neodpovídá podstatě komunitního centra. Návrh vytváří hlavní místo setkávání oddělené jak od náměstí, tak od zahrady. Nepřesvědčivě působí i řešení návaznosti na sousední objekt.

 

 

 

návrh č. 55 - Ing. arch. Alexandra Timpau, MgA. Linda Procházková, Ing. arch. Milana Šnajdrová - Praha / Česká republika Návrh byl kladně hodnocen pro své dispoziční uspořádání, ale hmotově jako předimenzovaný – především svoji délkou. Nepřesvědčivě působí navržená dřevěná konstrukce a použitý semi-transparentní návrh obvodového a střešního pláště.

návrh č. 55 – Ing. arch. Alexandra Timpau, MgA. Lina Procházková, Ing. arch. Milana Šnajdrová – Praha / Česká republika
Návrh byl kladně hodnocen pro své dispoziční uspořádání, ale hmotově jako předimenzovaný – především svoji délkou. Nepřesvědčivě působí navržená dřevěná konstrukce a použitý semi-transparentní návrh obvodového a střešního pláště.

 

 

 

návrh č. 56- Ing. arch. Kamil Zezula, Ing. arch. Adam Zezula, Ing. arch. František Dlabáč - Frýdek-Místek / Česká republika Porota pozitivně vnímá práci s výškovými úrovněmi a jednoduchost provozního řešení. Otázkou je dostatečná velikost jednotlivých provozů vzhledem k požadovaným kapacitám. Umístění objektu volně mezi sousední objekt a hřbitovní zeď je nepřesvědčivé. Jako negativum porota vnímá hmotové řešení, především práci se střechou.

návrh č. 56- Ing. arch. Kamil Zezula, Ing. arch. Adam Zezula, Ing. arch. František Dlabáč – Frýdek-Místek / Česká republika
Porota pozitivně vnímá práci s výškovými úrovněmi a jednoduchost provozního řešení. Otázkou je dostatečná velikost jednotlivých provozů vzhledem k požadovaným kapacitám. Umístění objektu volně mezi sousední objekt a hřbitovní zeď je nepřesvědčivé. Jako negativum porota vnímá hmotové řešení, především práci se střechou.

 

 

 

návrh č. 57 - Ing. arch. Viliam Holeva, Mgr. Art. Peter Beňo, Ing. arch. Pavol Mészáros – Košice / Slovenská republika Redukce výšky hmot směrem ke kostelu je žádoucí. Rozdělení celku na tři prvky je vzhledem k délce stavby vhodné, hůře působí to, že jedna část je výrazně odlišná a dvě jsou velmi podobné pojetím fasád a materiálovým řešením - to vytváří zvláštně neurčité proporční vztahy. Je třeba uznat, že rozdělení hmot není formální, ale sleduje vnitřní uspořádání. Jako nepříznivé se jeví nesmlouvavé uzavření a oddělení zahrady, jak při průchodu okolo domu, tak průchod domem samotným.

návrh č. 57 – Ing. arch. Viliam Holeva, Mgr. Art. Peter Beňo, Ing. arch. Pavol Mészáros – Košice / Slovenská republika
Redukce výšky hmot směrem ke kostelu je žádoucí. Rozdělení celku na tři prvky je vzhledem k délce stavby vhodné, hůře působí to, že jedna část je výrazně odlišná a dvě jsou velmi podobné pojetím fasád a materiálovým řešením – to vytváří zvláštně neurčité proporční vztahy. Je třeba uznat, že rozdělení hmot není formální, ale sleduje vnitřní uspořádání. Jako nepříznivé se jeví nesmlouvavé uzavření a oddělení zahrady, jak při průchodu okolo domu, tak průchod domem samotným.

 

 

 

návrh č. 58 – manua - Ing. arch. Tomáš Lindovský, Ing. arch. Kamil Štajgl, Ing. arch. Radovan Vacík, Jakub Kolek, Marek Řezáč, Pavel Mahdal - Praha / Česká republika Příjemná je délka objektu, která umožňuje jeho odsazení od sousedního domu a tím i vstřícnost a dostupnost zahrady z veřejných prostranství. Uspořádání půdorysů je přehledné a čisté, stejně jako příjemné kompozice fasád. Umístění knihovny nad víceúčelovým sálem ale působí nedůvěryhodně.

návrh č. 58 – manua – Ing. arch. Tomáš Lindovský, Ing. arch. Kamil Štajgl, Ing. arch. Radovan Vacík, Jakub Kolek, Marek Řezáč, Pavel Mahdal – Praha / Česká republika
Příjemná je délka objektu, která umožňuje jeho odsazení od sousedního domu a tím i vstřícnost a dostupnost zahrady z veřejných prostranství. Uspořádání půdorysů je přehledné a čisté, stejně jako příjemné kompozice fasád. Umístění knihovny nad víceúčelovým sálem ale působí nedůvěryhodně.

 

 

 

návrh č. 59 - Jan Šorm, Markéta Bromová, Adam Trefil, Jan Stáhala - Praha / Česká republika Z návrhu je patrná inspirace tradiční architekturou, sešikmení římsy je ovšem nepřesvědčivé. Řešení fasády působí poněkud schematickým dojmem. Umístění objektu volně mezi sousední objekt a hřbitovní zeď není dostatečně zdůvodněno. Pozitivní je možnost otevření parteru na obě strany.

návrh č. 59 – Jan Šorm, Markéta Bromová, Adam Trefil, Jan Stáhala – Praha / Česká republika
Z návrhu je patrná inspirace tradiční architekturou, sešikmení římsy je ovšem nepřesvědčivé. Řešení fasády působí poněkud schematickým dojmem. Umístění objektu volně mezi sousední objekt a hřbitovní zeď není dostatečně zdůvodněno. Pozitivní je možnost otevření parteru na obě strany.

 

 

 

návrh č. 60 - Ing. arch. MgA. Marek Přikryl, Ing. arch. Martin Prokš, Ing. Tomáš Kalhous, Ing. Anna Oprchalová - Praha / Česká republika Stavba připomíná svou hmotou i výrazem budovu velkostatku nacházející se přes ulici. Výtvarný projev je zdrženlivý až schematický. Dispozice jsou jednoduché a přehledné a jejich řešení nepostrádá vtip. Negativně lze naopak hodnotit malý kontakt vnitřních prostor s ulicí (zvláště v případě kavárny) a nevyužití potenciálu veřejného prostoru při vstupu ke kostelu v nejvyšším bodě přilehlé ulice.

návrh č. 60 – Ing. arch. MgA. Marek Přikryl, Ing. arch. Martin Prokš, Ing. Tomáš Kalhous, Ing. Anna Oprchalová – Praha / Česká republika
Stavba připomíná svou hmotou i výrazem budovu velkostatku nacházející se přes ulici. Výtvarný projev je zdrženlivý až schematický. Dispozice jsou jednoduché a přehledné a jejich řešení nepostrádá vtip. Negativně lze naopak hodnotit malý kontakt vnitřních prostor s ulicí (zvláště v případě kavárny) a nevyužití potenciálu veřejného prostoru při vstupu ke kostelu v nejvyšším bodě přilehlé ulice.

 

 

 

návrh č. 61 - My76 - Ing. arch. Jan Bürgermeister, Ing. arch. Martin Kalhous, Ing. arch. Peter Panulín, Ing. Rostislav Živný - Praha / Česká republika Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

návrh č. 61 – My76 – Ing. arch. Jan Bürgermeister, Ing. arch. Martin Kalhous, Ing. arch. Peter Panulín, Ing. Rostislav Živný – Praha / Česká republika
Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

 

 

 

návrh č. 62 - MgA. Petr Kocourek, Ing. arch. Jiří Bárta, Ing. arch. Vladimír Woth - Praha / Česká republika Architektonická formulace komunitního centra byla otázkou. Chybějící propojení mezi knihovnou a kavárnou bylo dalším negativem projektu.

návrh č. 62 – MgA. Petr Kocourek, Ing. arch. Jiří Bárta, Ing. arch. Vladimír Woth – Praha / Česká republika
Architektonická formulace komunitního centra byla otázkou. Chybějící propojení mezi knihovnou a kavárnou bylo dalším negativem projektu.

 

 

 

návrh č. 63 - Valerio Zaccagnino, Ing. arch. Zuzana Hartlová, Ing. arch. Aleš Hamhalter - Praha / Česká republika Porota ocenila pojetí víceúčelového sálu coby venkovního prostoru. Je to jasný sezónní prostor, který umožňuje flexibilitu. Otázkou se stal architektonický výraz. Organizace knihovny a její velikost byly vnímány negativně. Chybí jednoznačné propojení mezi funkcemi.

návrh č. 63 – Valerio Zaccagnino, Ing. arch. Zuzana Hartlová, Ing. arch. Aleš Hamhalter – Praha / Česká republika
Porota ocenila pojetí víceúčelového sálu coby venkovního prostoru. Je to jasný sezónní prostor, který umožňuje flexibilitu. Otázkou se stal architektonický výraz. Organizace knihovny a její velikost byly vnímány negativně. Chybí jednoznačné propojení mezi funkcemi.

 

 

 

návrh č. 64 - Ing. arch. Josef Krejčí, akad. Arch. Michal Šrámek, Bc. Jindřich Blaha, Jan Lankaš, Martina Forejtová, Pavla Malíková, Aleš Steiner - Praha / Česká republika Pro část poroty velmi přitažlivé řešení. Solidní dům, proporcemi zakotvený někde mezi venkovem a maloměstem. Půdorysy, stejně jako naznačené pojetí interiérů působí promyšleně, jen knihovna nad hlavním sálem vyvolává rozpaky - nicméně, vzhledem k celkovému pojetí robustní stavby, jsou menší než u jiných návrhů s tímto rozmístěním funkcí. Propojení do zahrady je velkorysé. Asi celková výška objektu některé porotce odradila od lepšího hodnocení.

návrh č. 64 – Ing. arch. Josef Krejčí, akad. Arch. Michal Šrámek, Bc. Jindřich Blaha, Jan Lankaš, Martina Forejtová, Pavla Malíková, Aleš Steiner – Praha / Česká republika
Pro část poroty velmi přitažlivé řešení. Solidní dům, proporcemi zakotvený někde mezi venkovem a maloměstem. Půdorysy, stejně jako naznačené pojetí interiérů působí promyšleně, jen knihovna nad hlavním sálem vyvolává rozpaky – nicméně, vzhledem k celkovému pojetí robustní stavby, jsou menší než u jiných návrhů s tímto rozmístěním funkcí. Propojení do zahrady je velkorysé. Asi celková výška objektu některé porotce odradila od lepšího hodnocení.

 

 

 

návrh č. 65 - ATELIER 38 - Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Petr Doležal, Ing. arch. Pavlína Harazimová, Ing. arch. Jan Zelinka – Opava / Česká republika Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

návrh č. 65 – ATELIER 38 – Ing. arch. Tomáš Bindr, Ing. arch. Petr Doležal, Ing. arch. Pavlína Harazimová, Ing. arch. Jan Zelinka – Opava / Česká republika
Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

 

 

 

návrh č. 66 - Hiroyuki Niino - Hayashi Tokorozawa / Japan Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

návrh č. 66 – Hiroyuki Niino – Hayashi Tokorozawa / Japan
Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

 

 

 

návrh č. 67 - Fernando Melendez Andrade, Luis Climent Soto, Luis R.-Avial Llardent, Javier Melendez Soroa, Luis Climent Rosillo – Madrid / Španělsko Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.

návrh č. 67 – Fernando Melendez Andrade, Luis Climent Soto, Luis R.-Avial Llardent, Javier Melendez Soroa, Luis Climent Rosillo – Madrid / Španělsko
Návrh byl vyřazen a nebyl porotou hodnocen.