Termíny soutěže

Ustavující zasedání poroty

5. prosince 2013

Datum vyhlášení soutěže o návrh

10. února2014

Zodpovězení dotazů soutěžících

Dotazy mohou být podány do 3.března 2014 na e-mailovou adresu sekretáře soutěže.

Registrace soutěžících

Do 17. března 2014.

Dotazy k předmětu soutěže, které zodpovídá vyhlašovatel , budou zodpovězeny do 4 pracovních dnů od lhůty pro podání dotazů.

Dotazy k předmětu soutěže, které zodpovídá porota , budou zodpovězeny do 10 pracovních dnů od lhůty pro podání dotazů.

Podání soutěžních návrhů

do 31. března 2014 do 14:00 hodin do podatelny ÚMČ Praha 14 

V případě odeslání návrhu poštou je odesílatel ve vlastním zájmu povinen zajistit, aby byl návrh doručen na adresu vyhlašovatele ve stanovené lhůtě do 31. března do 14 00.