Zadání soutěže

Hloubětín je komunita lidí, kteří chtějí komunikovat mezi sebou a nemají pro své aktivity žádné zázemí. Komunitní centrum by mělo nastartovat společenský a kulturní život.

Záměrem je vybudovat společenské zázemí celé lokality, kde by vznikl prostor pro setkávání komunitních skupin, včetně kavárny a menšího společenského sálu. Naším cílem je postavit levný dům s nízkými provozními náklady, kam místní lidé budou moci přijít a vytvořit si v něm svůj vlastní program.

Komunitní centrum má být objekt, který využije potenciál krásného kostela a zahrad. Chceme postavit něco pěkného, co využije tyto zahrady, a lidé si oblíbí. Přejeme si, aby místní obyvatelé návrh přijali.

Od soutěže očekávám, že brzy vznikne místo, které se stane symbolem Hloubětína.

Hloubětín potřebuje svoje vlastní centrum kultury a tuto roli má hrát komunitní centrum. Oblast pak bude mít své srdce reflektující potřeby místa – srdce Hloubětína.

starosta městské části Praha 14

Radek Vondra Bc.

 

Komunitní centrum má být místem, kde se všichni cítí zahrnuti do společenského a kulturního života lokality / nikdo není vyloučen /.

Od stavby se očekává více než splnění programu. Způsob jakým budou jednotlivé části dány dohromady může podpořit fungování, prostupnost, otevřenost…

Dům bude pro Hloubětín „krytou návsí“. Vstupní prostor má sdružovat, umožnit i jen pasivně pozorovat / jádro komunitního centra propojující veřejné prostranství ulice a zahrady. Kvalitní společný prostor.

Co dnes může komunitní centrum představovat?

Jaká je jeho ideální podoba pro Hloubětín?

organizátor soutěže

CCEA

00_H55_SOUTEZNI_PODMINKY