facebook

Program & kurzy

ERIKA VELIKCKÁ: SOCHA PRO KOMUNITNÍ CENTRUM

od 7.10.2021 do 28.2.2022

Erika Velická

Socha pro komunitní centrum H55

Erika Velická (1992) je umělkyně, zpěvačka, vypravěčka. Ve své výtvarné praxi se věnuje především tvorbě soch a plastických objektů, které již od studií na pražské Akademii výtvarných umění skládá ve velkolepé instalace. Vedle architektonických forem mají její práce nejčastěji figurativní charakter, v němž však nejde o realismus, akademickou dokonalost ani radikální deformaci. Mohli bychom jej snad označit za nevtíravou stylizaci. Přestože právě ta může být pro diváka provokativní, autorka se záměrně nepřiklání k žádné z mezních poloh a vědomě zůstává u drobných chyb a nepřesností. Nedokonalosti jsou cílenou manipulací. Skrze ně vede naši pozornost – k detailu, póze nebo pointě. Reálné předlohy umělkyně posunuje do roviny symbolů, přičemž si vybírá takové, které jsou vesměs čitelné a srozumitelné. Užívá je jako podobenství k vyjádření vlastních námětů, ať už jsou jimi mezilidské vztahy nebo vnitřní dilemata jednotlivce. Lidé, zvířata i věci se (nehledě na velikost či použitý materiál) stávají skromnými alegorickými protagonisty narativních scén. Nesou v sobě nádech romantismu, občas téměř patosu, avšak bez účelné idealizace. Jejich celkové vyznění podporuje také volba materiálů. Kromě tradičně sochařské sádry a betonu Velická pracuje s nalezenými předměty i s vysloveně přírodními materiály, jako je například dřevo nebo zvířecí kůže. Málokdy mění jejich přirozenou barevnost, soustředí se hlavně na jejich haptické kvality a zdůrazňuje tak fyzickou přítomnost hmoty, potažmo samotného objektu.

Tvorba Eriky Velické nás snadno svádí ke hledání intimních a poetických příběhů, mystických rituálů, dětských vzpomínek. Projevuje se v ní upřímná snaha umělkyně přenášet osobní zážitky. I díky tomu dokáže diváka do díla vtáhnout, podnítit jeho fantazii. Podstatná je ovšem rovněž syrovost skrytá pod vší jemností provedení. Zajímavá je totiž právě ona komplexnost, kterou Velická v dílech tematizuje: co je křehké, je zároveň brutální; soukromé je sdílené a kolektivní; i v domácím je něco nespoutaného... Tuto ambivalentnost dále formálně podtrhuje kombinací doslovných a symbolických prvků, pohybujíce se tak mezi latencí a přímočarostí. V neposlední řadě nabízí metaforické, ale i další, angažovanější vrstvy čtení, které se týkají politiky v širokém slova smyslu – feminismu, rovnosti či třeba sociálního systému.

                 

Dvojice děl vystavená nyní před budovou komunitního centra H55 reprezentuje dva přístupy a dvě oblasti autorčiny tvorby. Na rozdíl od soustředěné modelace, kterou se vyznačuje klečící ženská figura, představuje expresivně pojatý pes výrazně performativnější polohu. Ač jsou obě sochy vyrobeny z betonu, materiálu vhodného do exteriérového prostředí, svou barvou, strukturou a zpracováním ukazuje každá jeho jiné kvality a plastické možnosti. Obě pak vycházejí ze subjektivního prožitku. V případě prvního je tématem puberta, konkrétněji neobratný vztah dospívající dívky k vlastnímu tělu, který Velická naznačuje zejména loutkovitostí postavy. Zatímco tato plastika vznikla jako součást instalace thalassa thalassa, jež byla poprvé prezentována v roce 2019 na výstavě v žižkovské City Surfer Office, motiv psa se v Eričině práci objevuje dlouhodobě a jakoby neplánovaně. Psy tak můžeme vnímat jako záznamy umělčiných emocí. Během let už nabyli různých charakterů a podob – od kroužících, číhajících až po takového, co připomíná spíše pohozenou kůži, neživou mršinu... Hloubětínská konfrontace ztělesňuje lapidárnost obtěžkanou významy. Kromě premiérového umístění plastik do veřejného prostoru je podnětná také odlišností úlohy přisouzené právě zvířeti. Mrtvý ptáček v dívčiných dlaních je obecným symbolem vynuceného a neměnného konce (zde ve smyslu životní etapy a s tím souvisejících změn vztahu k sobě i okolí), kdežto pes je nejen sám hrdinou díla, ale současně i lidským alter egem, personifikací touhy utéct z přisouzené role.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací o cookies OK