Centrum hloubětínských vzpomínek (CHV)

CHV je komunitní projekt, který spojuje zájemce o historii, pamětníky, rodáky a místní obyvatele Hloubětína.

 

O projektu: 

CHV sídlí ve Volnočasovém centru H55, Hloubětínská 1138/5, Praha 14 v Ateliéru I. v druhém patře a slavnostně otevřen byl 17. 8. 2021 při prvním Setkáním pamětníků v H55.

Pro předem nahlášené zájemce jsou ke shlédnutí publikace z naší malé místopisné knihovničky týkající se Hloubětína, jeho historie, vývoje apod. V knihovničce naleznete také spisy „Dějiny Hloubětína“ od pana Břinka.

Součástí CHV jsou nezbytná setkávání pamětníků. Na těchto setkáních si zavzpomínáme třeba na dětská a školní léta, na starou podobu Hloubětína, formou referátních příspěvků se také snažíme rekapitulovat historická fakta. Zapojit se může každý. Pokud projevíte zájem s dostatečným předstihem, rádi vás uvedeme jako mluvčího k danému tématu.

Setkání pamětníků se však může zúčastit každý. Zatím byla na všech setkáních účast desítek z vás. 

Součástí principu CHV je také digitalizace a sběr historických materiálů, jako jsou např. fotografie, novinové články, publikace apod., a to přímo od místních obyvatel. Přinesené materiály zdigitalizujeme a vrátíme. Díky CHV tak vznikne místo, kde budou uchovány vzpomínky (nejen) pamětníků pro příští generace.

Nechybějí ani společné výlety za historií a zajímavostmi.  

Pracovní skupina Centrum hloubětínských vzpomínek zatím čítá 8 aktivních členů, kteří se starají o program setkání, paměti a digitalizaci dat.

Jan Břinek - knonikář Hloubětína, Zdena Rudolfová - garant projektu, komunitní lídr, Adéla Bodláková - tématické články do časopisu Čtrnáctka, fotodokumentace, Šárka Jiroušková - badatelka, Dana Sládečková - badatelka, Ivanka Králová - facebooková skupina Hloubětínská kronika, František Večerník - badatel, Zdeněk Mikšík - hlavní technik digitalizace.

Jak to vzniklo? 

Aktivní jsme byli ještě před vznikem CHV, v době covidu jsme vystavovali Hloubětínský Betlém od pana Břinka za výlohou H55, také jsme vysílali premiéru dokumentu pana Břinka Hlubětínský kronikář vypravuje za sklem výlohy. Iniciátorkami byly tenkrát Šárka Jiroušková a Dana Sládečková. Tehdy to pro nás bylo vzácné, jelikož žádné akce povolené nebyly. Možná právě to nás dalo dohromady se stávající skupinou a motivovalo k další činnosti.

 

Proběhlá Setkání pamětníků: