Setkání kultur: BULHARSKÝ VÍKEND

3. - 5. 6. 2022

Sluncem políbené Bulharsko. Ochutnali jsme výtečné jídlo, typické pití, vyzkoušeli národní tanec, užili si energickou hudbu a po dobrém jídle i film.

Kampaň „Setkání kultur 2022“ podporuje kulturní a společenské aktivity, které vedou k udržování a rozvíjení tradic jednotlivých národnostních menšin.

Kampaň je částečně finančně podporována dotací hlavního města Prahy a je v souladu se stávající Koncepcí politiky hl. m. Prahy ve vztahu k
národnostním menšinám.